"Kontantersättning till alla!"

Dagens ersättningssystem är orättvist och otidsenligt...

En av Svenska Celiakiförbundets hjärtefrågor är att alla som lever med diagnosen celiaki ska få en ersättning för sina merkostnader som den glutenfria kosten medför.

I december 2009 presenterade Svenska Celiakiförbundet att endast 7 av 21 landsting ger personer med glutenintolerans ersättning för de grundmerkostnader på cirka 4000 kronor per år. Det är en halvering av antalet landsting som ger stöd jämfört med för tre år sedan. 

Ersättningen till personer med celiaki är idag orättvis; det är ålder och bostadsort som avgör storleken på ersättningen. Barn upp till 16 år får en livsmedelsanvisning, vilket innebär att man måste åka till ett apotek för att få sina varor. Efter sexton års ålder avgörs ersättningen av vilket i landsting du tillhör. I vissa landsting utbetalas en viss kontantersättning, i andra är man hänvisad till att hämta varor på apoteket och i många landsting får man ingen ersättning alls.

Det är ett omodernt och otidsenligt system, och det är diskriminerande att bostadsorten ska avgöra vilket stöd du kan få för att behandla din sjukdom.
För att säkerställa att alla får en rättvis ersättning, oavsett var i landet man bor, vill vi se ett nationellt reglerat stöd som innebär att alla som har celiaki ska erhålla 350 kronor i månaden för sina merkostnader.

Ca 45.000 personer i Sverige har diagnosen celiaki. En ersättning på 350 kronor i månaden motsvarar de merkostnader Konsumentverket räknat fram. I dag får man i vissa län en kontantersättning, i andra livsmedelsanvisning, och i några län får man ingen ersättning alls.

Celiakiförbundet arbetar med att påverka politiker, regering och myndigheter. Engagerade riksdagslamöter lämnar in motioner för att få regeringen att komma till skott i denna fråga. Under Almedalsveckan 2009 träffade vi politiker aktiva inom Socialutskottet, och i vård- och omsorgsfrågor.

 

 

  •    
  •  
  •    
  •  
  •  
  •    
Storlek: 949x123

Svenska Celiakiförbundet

08-730 05 01
info@celiaki.se

Bli medlem idag!

Ansök om medlemskap